Αιγάλεω: Ένα προσχέδιο για τον μετασχηματισμό του Δήμου μας σε έναν ανθεκτικό, ανθρώπινο, όμορφο Τόπο, από την Παναγιώτα Μερκουράκη Νικολούδη

Ενόψει της ταχείας αστικοποίησης και της πληθυσμιακής αύξησης, πολλές περιοχές όπου τα ενοίκια αλλά και το κόστος ζωής παραμένει συγκριτικά με άλλες περιοχές των Αθηνών χαμηλό αντιμετωπίζουν δυο προκλήσεις

Την άναρχη ανάπτυξη η οποία πρέπει να πάρει ένα τέλος και τον υπερπληθυσμό τα οποία σχετίζονται με μια σειρά ζητημάτων, όπως ανεπαρκείς υποδομές και περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες έως μειωμένες ευκαιρίες για εκπαίδευση και απασχόληση. Ωστόσο, με έναν ρεαλιστικό στρατηγικό σχεδιασμό και συντονισμένες προσπάθειες, είναι δυνατό να αναβαθμιστεί ο Δήμος μας, το Αιγάλεω  και να βελτιωθεί η καθημερινή ζωή των οικογενειών και των νέων.

Η  ανάπτυξη υποδομών για την θωράκιση του Δήμου σε βάθος χρόνου, η εκπαίδευση και τα σχολικά κτίρια, η υγειονομική περίθαλψη και η οικονομική ενδυνάμωση των λιγότερο προνομιούχων οικογενειών και συμπολιτών μας καθώς και μικτά πάρκα πρασίνου και παιδικές χαρές  είναι αυτά που πρέπει να συμπεριληφθούν στο νέο στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης δημοτικής αρχής ως προτεραιότητες.

 

Ανάπτυξη Υποδομών

Προϋποθέσεις για να αντέξει μια πόλη στον υπερπληθυσμό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες αλλά και θεμέλια για την ανάπτυξή της είναι οι υποδομές.

Σε μη προνομιούχες και υπερπληθυσμένες περιοχές, αυτό περιλαμβάνει ένα σύγχρονο επαρκές και ανθεκτικό σε βάθος χρόνου αποχετευτικό, αντιπλημμυρικά έργα τα οποία θα ανταποκρίνονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα, αξιόπιστα έργα ηλεκτροδότησης για να μην δημιουργηθούν προβλήματα την ώρα της κακοκαιρίας αλλά και μετά, πρόσβαση σε καθαρό νερό κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, κοινόχρηστοι χώροι (αθλητικά κέντα, σχολεία κ.α.) φιλοξενίας σε ετοιμότητα για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, και αξιόπιστο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργεια. Οι πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της δημόσιας συγκοινωνίας μπορούν επίσης να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής μας στον Δήμο μας. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις αλλά και κάθε εμπλεκόμενος φορέας και οργανισμός οφείλουν να συνεργαστούν μαζί μας και να μας στηρίξουν ώστε να διασφαλιστεί ότι ο Δήμος μας  θα θωρακιστεί με τις αναγκαίες υποδομές για να έχουμε όλοι οι δημότες μια ασφαλή, αξιοπρεπή και άνετη ζωή.

 

Ευκαιρίες Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση είναι ίσως το ισχυρότερο  εργαλείο για να σπάσει ο κύκλος της φτώχειας. Σε μη προνομιούχες περιοχές, υπάρχει συχνά έλλειψη πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση. Η αναβάθμιση αυτών των περιοχών θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατασκευή και την ανακαίνιση σχολείων, την κατάρτιση εκπαιδευτικών και την παροχή πόρων για τους μαθητές. Επιπλέον, πρωτοβουλίες για την συστηματική υλοποίηση εξωσχολικών αθλητικών, καλλιτεχνικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων και για προγράμματα υποτροφιών, μπορούν να συμβάλουν στην υγεία και στην ενδυνάμωση της  νεολαίας ώστε να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία και πρόκληση στην ενήλικη ζωή της.

 

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

Η βελτίωση των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης και η πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία των οικογενειών. Η ίδρυση κοινοτικών κέντρων υγείας και η δωρεάν  παροχή προληπτικών τακτικών ελέγχων υγείας μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την υγεία των κατοίκων.

Οικονομική Ενδυνάμωση

Η δημιουργία βιώσιμων οικονομικών ευκαιριών είναι ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας. Αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, την προώθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, νεανικής επιχειρηματικότητας  και τη διευκόλυνση της ίδρυσης μικρών επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία ανάπτυξης ενός κέντρου για την επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς που θα παρέχει ενημέρωση για την εύρεση χρηματοδοτήσεων, βοήθεια στον σχεδιασμό πλήρους επιχειρηματικού κοστολογημένου σχεδίου ακόμη και εύρεση μεγάλων οργανισμών που επιθυμούν να επενδύσουν σε καινοτόμες επιχειρηματικές προσπάθειες μπορούν να παρέχουν τεχνοοικονομικούς πόρους σε νέους επιχειρηματίες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ξεκινήσουν μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον, η σύνδεση αυτών των κοινοτήτων με μεγαλύτερα οικονομικά δίκτυα και αγορές μπορεί να ανοίξει δρόμους για απασχόληση και δημιουργία εισοδήματος.

 

Δέσμευση για  Ενδυνάμωση της Κοινότητας και της ανάπτυξης συλλογικής συνείδησης

Μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία κάθε πρωτοβουλίας μετασχηματισμού. Η συνεργασία με την κοινότητα, η κατανόηση των αναγκών τους και η συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη.  Χωρίς συλλογικότητα οδηγούμαστε σε μεγαλύτερη απομόνωση και ανισότητες ευκαιριών. Μια δεμένη, αλληλέγγυα κοινωνία θα αντιμετωπίσει και θα ξεπεράσει κάθε νέα πρόκληση με ασφάλεια και αποτελεσματικά

 

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Η διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μακροπρόθεσμης επιτυχίας οποιασδήποτε αναπτυξιακής πρωτοβουλίας. Η εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, όπως προγράμματα διαχείρισης απορριμμάτων και λύσεις πράσινης ενέργειας, όχι μόνο ωφελεί το περιβάλλον αλλά συμβάλλει και στη συνολική ευημερία της κοινότητας. Η εκπαίδευση για βιώσιμες πρακτικές θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών ανάπτυξης της κοινότητας.

Όμως χωρίς πράσινο δεν υπάρχει οξυγόνο και δεν υπάρχει δροσιά. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να φυτέψουμε δέντρα σε πεζοδρόμια και κάθε ελεύθερο χώρο. Θα προχωρήσουμε σε απαλλοτριώσεις για δημιουργία παιδικών χαρών και πρασίνου. Είναι απαραίτητο πλέον και έχουμε ήδη χρονοτριβήσει αδικαιολόγητα.

 

Η μεταμόρφωση του Αιγάλεω απαιτεί μια ολιστική και πολύπλευρη προσέγγιση. Αντιμετωπίζοντας τις υποδομές, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την οικονομική ενδυνάμωση, τη συμμετοχή της κοινότητας στις αποφάσεις και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, είναι δυνατό να σπάσει ο κύκλος των οικονομικών ανισοτήτων και να βελτιωθεί η καθημερινή ζωή των οικογενειών και των νέων. Οι κυβερνήσεις, οι φορείς και οι οργανισμοί αλλά και η κοινότητά μας πρέπει να συνεργαστούν για να εφαρμοστούν στρατηγικές βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που δίνουν προτεραιότητα στην αξιοπρέπεια και την ευημερία όλων των κατοίκων. Μόνο μέσω συντονισμένων προσπαθειών μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ο δήμος μας θα ακμάσει και θα ενδυναμωθεί για να έχουν ένα ασφαλές και καλύτερο βιοτικό επίπεδο τώρα και στο μέλλον οι δημότες.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ:
Παναγιώτα Μερκουράκη Νικολούδη,
Υποψήφια Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό “ΣΥΜΜΑΧΙΑ για το Αιγάλεω” και τον Δήμαρχο Γιάννη 
Γκίκα