Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνηση

Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας «Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες»

Υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) από την ολομέλεια της Βουλής, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το οποίο θεσπίζονται μέτρα εσωτερικού δικαίου για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού 2022/2065 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός ως «Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες» ή «Digital Services Act»(DSA). Καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και οι Σπαρτιάτες. Με το «παρών» τοποθετήθηκαν η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός, Δημήτρης Παπαστεργίου, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρακολουθώντας συστηματικά τις εξελίξεις στους τομείς αρμοδιοτήτων του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διασφαλίζει ότι η Ελλάδα συμμετέχει και διαμορφώνει το πλαίσιο που θα διέπει το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες τα επόμενα χρόνια, προάγοντας εμπράκτως τη συνεργασία μεταξύ (συν)αρμόδιων φορέων σε εθνικό επίπεδο.

Η «Πράξη» στοχεύει στις λεγόμενες «πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες», ενώ εισάγει κανόνες άμεσης εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη σχετικά με τις λεγόμενες «ενδιάμεσες υπηρεσίες», όπως οι μηχανές αναζήτησης, οι πάροχοι φιλοξενίας, τα online marketplaces και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέχρι σήμερα, έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 μεγάλες πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης.

Η DSA θεσπίζει κανόνες που θα προστατεύουν εξίσου όλους τους χρήστες στην ΕΕ, τόσο όσον αφορά τα παράνομα αγαθά, περιεχόμενο ή υπηρεσίες, όσο και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

Για παράδειγμα, εξασφαλίζει:

 • Εύκολο τρόπο καταγγελίας παράνομου περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών
 • Ισχυρότερη προστασία των ατόμων που αποτελούν στόχο διαδικτυακής παρενόχλησης και εκφοβισμού
 • Διαφάνεια σχετικά με τη διαφήμιση
 • Απαγορεύσεις ορισμένων ειδών στοχευμένης διαφήμισης, όπως αυτές που χρησιμοποιούν ευαίσθητα δεδομένα ή τα δεδομένα ανηλίκων
 • Εύχρηστους, δωρεάν μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών για την περίπτωση που μια διαδικτυακή πλατφόρμα μειώνει το περιεχόμενο
 • Απλοποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Τόσο η ΕΕ, όσο και τα κράτη μέλη, έχουν τη δυνατότητα επιβολής προστίμων ύψους έως και 6% των παγκόσμιων εσόδων.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι ο Εθνικός Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών και είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους κανόνες της Πράξης Ψηφιακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα. Επίσης, ως αρμόδιες αρχές έχουν οριστεί, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που συνδέονται με τις αρμοδιότητές τους, όπως η διαφήμιση και η προστασία των ανηλίκων.

Επιπλέον, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εισήγαγε ρυθμίσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση των διαλειτουργικοτήτων επιμέρους ηλεκτρονικών εφαρμογών και μητρώων, με σκοπό τη διευκόλυνση καθημερινότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους προς το κράτος.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, θεσμοθετήθηκαν:

 • Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση και κατάργηση της έκδοσης δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών, με στόχο σταδιακά τα δικαιολογητικά που καταγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος» να αντλούνται απευθείας και να μην χρειάζεται πλέον να τα προσκομίζει ο πολίτης. Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί με τη δυνατότητα υποβολής του ψηφιακού αντιγράφου του Δελτίου Ταυτότητας. Συγκεκριμένα, η χρήση ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών στις συναλλαγές με τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποσκοπεί στην αναβάθμιση στις εφαρμοζόμενες πρακτικές για το σύνολο του Δημοσίου, καθώς και στη δημιουργία ενός πλαισίου ελαχιστοποίησης της διακίνησης και τήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών, με τη συνεχή χρήση και τήρηση πολλών αντιγράφων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Η διακίνηση δεδομένων μέσω του Gov.gr Wallet. Δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να ζητούν την άντληση των προσωπικών τους δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα και τις εφαρμογές των φορέων του Δημοσίου για την πραγματοποίηση συναλλαγής τους με φορέα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, αφού προηγουμένως έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.
 • Ψηφιακή υπηρεσία «Audit-Car». Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto» η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του Gov.gr Wallet, όχι μόνο οι ιδιοκτήτες, αλλά και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των οχημάτων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car».
 • Θεσμοθετείται το «Κουπόνι Συνδεσιμότητας Gigabit» («Gigabit Connectivity Voucher Scheme»), προκειμένου να ξεκινήσει από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΜΑΕ) η δράση που θα επιδοτήσει ευρυζωνικές υπηρεσίες με κουπόνια συνδεσιμότητας (connectivity vouchers).Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση της διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων στη χώρα.
 • Δημιουργείται νέα ψηφιακή πλατφόρμα από τη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την ονομασία «Know Your Business – «eGov-KYB» για την εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων των νομικών προσώπων. Με τον τρόπο αυτό πλέον, η επικαιροποίηση των στοιχείων των νομικών προσώπων στα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, δεν θα απαιτεί φυσική παρουσία των νομίμων εκπροσώπων τους αλλά η απαιτούμενη διαδικασία θα ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά.
 • Θεσμοθετείται η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας άσκησης διαστημικής δραστηριότητας στη γενική γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και προβλέπεται η δυνατότητα καθορισμού εφάπαξ τέλους, ανάλογα με το είδος της διαστημικής δραστηριότητας, το μέγεθος και τον αριθμό των διαστημικών αντικειμένων και τους σκοπούς που εξυπηρετούνται.


Πηγή