ΕΝΦΙΑ: Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακνήτων για το Ε9 – Τα 5+1 SOS σημεία

Ποιοι ιδιοκτήτες δικαιούνται έκπτωση 60% στον ΕΝΦΙΑ

Μέχρι την Παρασκευή θα έχουν περιθώριο εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων για να υποβάλουν διορθωτικές-τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2024.

Ειδικότερα, οι διορθωτικές-τροποποιητικές δηλώσεις αφορούν λάθη ή παραλείψεις που έχουν γίνει στην αποτύπωση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων στα Ε9 των προηγούμενων ετών.

Ισχύει όμως, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, και για όσους υποχρεούνται να δηλώσουν μεταβολές οι οποίες επήλθαν στην ακίνητη περιουσία τους κατά τη διάρκεια του 2023, όπως, για παράδειγμα, η προσθήκη νέου ακινήτου λόγω αγοράς ή απόκτησης μέσω δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς, η διαγραφή ακινήτου λόγω πώλησης ή άλλης μεταβίβασής του, η μείωση ή η αύξηση ποσοστού συνιδιοκτισίας λόγω μεταβίβασης ή απόκτησης ποσοστού, η συνένωση ψιλής κυριότητας με επικαρίαπ, η αύξηση των τετραγωνικών μέτρων των κύριων χώρων λόγω μετατροπής βοηθικών ή ημιυπαίθριων χώρων σε χώρους κύριας ιδιοκτησίας, η αύξηση της επιφάνειας των κύριων χώρων ενός ακινήτου λόγω νομιμοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων, η αλλαγή της κατάστασης ενός κτίσματος από ημιτελές σε αποπερατωμενο λόγω ολοκλήρωσης της κατασκευής του, η μετατροπή ενός ακινήτου από αποπερατωμένο σε ημιτελές λόγω καταστροφής του από πλημμύρα, πυρκαγιά ή σεισμό κ.λπ.

Τα πιο συχνά λάθη στη συμπλήρωση του Ε9, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, που μπορούν να προκαλέσουν άδικες υπερχρεώσεις, είναι:

1. Αν μέσα στο αγροτεμάχιο υπάρχει κτίσμα το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία, ο φόρος του αγροτεμαχίου πενταπλασιάζεται.

2. Κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ δεν υπολογίζεται η έκπτωση επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου.

3. Σε περίπτωση μη αναγραφής ποσοστού συνιδιοκτησίας, η ΑΑΔΕ υπολογίζει τον ΕΝΦΙΑ θεωρώντας ότι το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι 100%.

4. Συνηθέστερο λάθος η καταχώριση βοηθητικών χώρων ως κύριων.

5. Για κτίρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930 εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής παλαιότητας 0,8.

6. Ο φορολογούμενοι που έχουν κενά ημιτελή κτίσματα, τα οποία δεν έχουν ακόμα ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούντια με εργοταξιακό ρεύμα, δικαιούνται έκπτωσης 60% στον ΕΝΦΙΑ.


Πηγή