Δεν έχω κανένα επίσημο έγγραφο – Πώς μπορώ να ψηφίσω

Πώς ψηφίζω χωρίς ταυτότητα στις Εκλογές 2023 – Τι να κάνετε αν δεν έχετε κανένα επίσημο έγγραφο.

Οι Εκλογές 2023 είναι προ των πυλών και οι ψηφοφόροι «ξεσκονίζουν» τις ταυτότητες και τα επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης έτσι ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτει κάποιος πολίτης ταυτότητα, γίνονται δεκτά διαβατήρια, άδειες οδήγησης αλλά και ατομικά βιβλιάρια υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Επιπλέον, από αυτές τις εκλογές εισάγεται και ένας νέος τρόπος ταυτοποίησης υποψηφίων, αυτός του Wallet από το Gov.gr. Στην εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, αναγράφεται χαρακτηριστικά:

Οι εκλογείς προσέρχονται στην αίθουσα ψηφοφορίας ένας – ένας, ή σε ολιγάριθμες ομάδες, ή όπως ειδικότερα ορίζει η εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο.

Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.

Ειδικότερα για τα διαβατήρια, επισημαίνεται ότι αρκεί και ελληνικό διαβατήριο που έχει λήξει η ισχύς του.

H αναγνώριση των εκλογέων μπορεί να γίνει και με χρήση της ψηφιακής ταυτότητας του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136), ακολουθώντας τη διαδικασία ταυτοποίησης που προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 4082/2022 (Β’ 3982) και είναι προσβάσιμη μέσω της κυβερνητικής πύλης https://wallet.gov.gr. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η τήρηση της ως άνω διαδικασίας ή η εφαρμογή της προκαλεί καθυστερήσεις στη διαδικασία της ψηφοφορίας, κατά την κρίση του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής, η ταυτοποίηση των εκλογέων γίνεται με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου.


Πηγή