Εκλογές 2019: Λήγει την Πέμπτη (28/2) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μεταδημοτεύσεις

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μεταδημοτεύσεις προκειμένου να ψηφίσουν για οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία του Μαΐου ορίστηκε η 28η Φεβρουαρίου 2019.

Όσες μεταβολές στα Δημοτολόγια (μεταδημοτεύσεις και διαγραφές), όσες αιτήσεις ετεροδημοτών και αιτήσεις κοινοτικών εκλογέων γίνουν μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019, αυτές θα ενσωματωθούν στην Α΄ Αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων του 2019 και όλες οι εκλογές του Μαΐου θα διενεργηθούν με τους καταλόγους που θα προκύψουν από την Α΄ Αναθεώρηση.

Οι αιτήσεις μεταδημότευσης μπορούν να υποβάλλονται στο Δημοτολόγιο του δήμου διαμονής του ενδιαφερομένου όπως επίσης και στα ΚΕΠ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Αίτηση μεταδημότευσης,

2. Αίτηση έκδοσης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας,

3. Υπεύθυνη Δήλωση με κείμενο «διαμένω στον δήμο ……………. πέραν της διετίας»,

4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας,

5. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος και Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το τρέχον και το προηγούμενο έτος,

6. Παραστατικό τελευταίου Λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. ή Σταθερής / Κινητής Τηλεφωνίας.

Πηγή