Πληροφορίες ότι μένει εκτός συνταγματικής αναθεώρησης ο διαχωρισμός Κράτους – Εκκλησίας

Εκτός των αναθεωρητέων διατάξεων φαίνεται πως μένει, κατά πληροφορίες το άρθρο 3 παράγραφος 1 του Συντάγματος, όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας στη Βουλή.

Το άρθρο 3 του Συντάγματος αφορά στις σχέσεις Κράτους – Εκκλησίας και σύμφωνα με πληροφορίες το άρθρο 3 παράγραφος 1 που αφορά τις βασικές προβλέψεις περί θρησκείας, έλαβε μόνον 150 ψήφους.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι Γεωργία Γεννιά, Νίνα Κασιμάτη και Γιάννης Μιχελογιαννάκης δεν ψήφισαν τη συγκεκριμένη παράγραφο.

Τι αναφέρει αναλυτικά το άρθρο 3 του Συντάγματος

1. Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. Είναι αυτοκέφαλη, διοικείται από την Ιερά Σύνοδο των εν ενεργεία Αρχιερέων και από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο που προέρχεται από αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας, με τήρηση των διατάξεων του Πατριαρχικού Τόμου της κθ’ (29) Ιουνίου 1850 και της Συνοδικής Πράξης της 4ης Σεπτεμβρίου 1928.

2. Το εκκλησιαστικό καθεστώς που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές του Κράτους δεν αντίκειται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

3. Το κείμενο της Αγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο. Η επίσημη μετάφρασή του σε άλλο γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδας και της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη.

Περισσότερα σε λίγο…


Πηγή