Παυλόπουλος: Η μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα συμβάλλει στην ανάπυξη

Τα οφέλη της μεταφοράς τεχνογνωσίας από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος σε χαιρετισμό που απηύθυνε σε εκδήλωση της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων με θέμα «Ασκώντας Διοίκηση στο Δημόσιο και στις Επιχειρήσεις».

Ο κ. Παυλόπουλος υπογράμμισε ότι οι μεταρρυθμίσεις στην Δημόσια Διοίκηση, εφόσον συντελούνται με τον κατάλληλο σχεδιασμό και προγραμματισμό, μπορούν να οδηγήσουν σε δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας της κρατικής μηχανής.

Επισήμανε παράλληλα ότι οι μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση αποτελούν «το πιο πρόσφορο θεσμικό και πολιτικό μέσο καταπολέμησης της γραφειοκρατίας», η οποία – όπως σημείωσε – είναι ο κυριότερος υπαίτιος παράγοντας και για την επιδείνωση του κόστους λειτουργίας της, αλλά και «για το διαχρονικό, βαρύ, κλίμα μεταξύ των στελεχών των κάθε είδους δημόσιων υπηρεσιών και των διοικουμένων, φυσικών ή νομικών προσώπων».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη συμβολή των μεταρρυθμίσεων και στην καταπολέμηση της διαφθοράς, το δημοσιονομικό κόστος της οποίας – όπως παρατήρησε – είναι εξαιρετικά υψηλό για τη χώρα μας.

Όπως τόνισε ο κ. Παυλόπουλος, ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ ανώτατων στελεχών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθιστά ευχερέστερο τον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στο Δημόσιο. Αυτό οφείλεται ιδίως στην πολύτιμη εμπειρία, που έχουν προηγουμένως αποκτήσει επιτυχημένα στελέχη του ιδιωτικού τομέα και η οποία μπορεί να εξοπλίσει τα στελέχη του Δημοσίου με τα αντίστοιχα σημαντικά διοικητικά εφόδια, εξήγησε.

Η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών, ιδίως με την μορφή βέλτιστων πρακτικών, ωφελεί και τις δύο πλευρές, πρωτίστως την Δημόσια Διοίκηση, όπου για ποικίλους λόγους η υιοθέτηση καινοτομιών και προοδευτικών δράσεων επέρχεται με βραδύτητα, παρατήρησε ο κ. Παυλόπουλος.

Στη συνέχεια έκανε ειδική μνεία στη συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας στην Δημόσια Διοίκηση, η οποία – όπως επισήμανε – δεν προσφέρει μόνο τα μέσα για αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας στην εξυπηρέτηση του Πολίτη, αλλά παρέχει και τεράστιο εύρος εφαρμογών. «Η ψηφιακή τεχνολογία -βεβαίως πάντοτε υπό τον όρο ότι γίνονται απολύτως σεβαστά τα κάθε είδους Θεμελιώδη Δικαιώματα του Ανθρώπου, τα οποία θα μπορούσαν, δυνάμει, να πληγούν από χρήσεις της τεχνολογικής εξέλιξης- αποτελεί σήμερα καταλύτη καινοτόμων εξελίξεων που αναβαθμίζουν την λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, επιταχύνουν θεαματικά τους χρόνους δράσης και κυρίως αλλάζουν βαθμιαία την παραδοσιακή στάση και νοοτροπία των υπαλλήλων προς την ψηφιακή παιδεία του εγγύς μέλλοντος» σημείωσε.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως οι μέθοδοι του ιδιωτικού τομέα μπορούν να «μπολιάσουν» το Δημόσιο στο μέτρο που δεν έρχονται σε αντίθεση με τους κανόνες του Κράτους Δικαίου και της Αρχής της Νομιμότητας. Όπως διευκρίνισε, τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα μπορούν -τουλάχιστον κατά κανόνα- να δρουν ελευθέρως, εφόσον δεν παραβιάζουν τους κανόνες, τους οποίους καθιερώνει το ιδιωτικό Δίκαιο ως προς την ρύθμιση των μεταξύ ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων, σχέσεων. Αντίθετα, πρόσθεσε, τα όργανα της Δημόσιας Διοίκησης, κατά το πνεύμα του Κράτους Δικαίου και της εξ αυτού απορρέουσας Αρχής της Νομιμότητας, μπορούν να ενεργούν, είτε κατά διακριτή ευχέρεια είτε κατά δέσμια αρμοδιότητα, μόνον εντός του κανονιστικού πλαισίου, το οποίο διαγράφουν οι κανόνες δικαίου που καθορίζουν την αντίστοιχη αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων.

Πηγή