Τα οφέλη για τους δανειολήπτες από την πρόταση Τσίπρα – 5 απλά παραδείγματα

Το Newsbomb.gr παρουσιάζει κωδικοποιημένα και με παραδείγματα, το τι σημαίνει στην πράξη η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για προστασία της πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης, παρουσιάσε από το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, ο Αλέξης Τσίπρας.

Το Newsbomb.gr παρουσιάζει κωδικοποιημένα και με παραδείγματα, το τι σημαίνει στην πράξη η πρόταση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία αφορά:

 • Τη συλλογική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • Την προστασία από ρευστοποίηση πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης
 • Τη συμμετοχή του Δημοσίου, με την επιδότηση μέρους της ρυθμισμένης οφειλής μέσω του Ταμείου Αναδιαρθρώσεων
 • Την εποπτεία και το συντονισμό της όλης διαδικασίας από την Δημόσια Εποπτική Αρχή.

Ποιες οφειλές περιλαμβάνει

Όλες τις οφειλές προς «θεσμικούς» πιστωτές: Τράπεζες, Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων, Εταιρείες Απόκτησης και Διαχείρισης Απαιτήσεων, Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Οι προϋποθέσεις είναι απλές και αυτονόητες, χωρίς παραθυράκια για αποκλεισμούς:

 • Μόνιμη και γενική αδυναμία ικανοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • Απουσία καταδολιευτικής ή απατηλής συμπεριφοράς
 • Υποχρέωση ειλικρίνειας, που εξασφαλίζεται με την άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου.

Ποιους αφορά

Κάθε φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα που έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Τα παρακάτω, δύο παραδείγματα, αφορούν τα δάνεια που βρίσκονται, πλέον στα χέρια funds. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν δύναται να ακολουθήσει τη βραχυχρόνια ρύθμιση, υπάρχει δεύτερη εναλλακτική.

Τη ρύθμιση της οφειλής με μακρόχρονη διάρκεια αποπληρωμής και χαμηλές δόσεις.

1. Εναλλακτική

Α. Ονομαστική οφειλή: 100.000 ευρώ

 • Διαγραφή 50% οφειλής= 50.000 ευρώ
 • Ποσό προς πληρωμή = 50.000 ευρώ
 • Χρονική διάρκεια 10 έτη (120)
 • Μηνιαία Δόση = 417 ευρώ (χωρίς επιδότηση)
 • Μηνιαία Δόση = 208 ευρώ (με επιδότηση 50%)
 • Μηνιαία Δόση = 292 ευρώ (με επιδότηση 30%)

Β. Δεύτερη εναλλακτική, είναι η ρύθμιση της οφειλής με μεγάλη διαγραφή μέρους της, αλλά σύντομη διάρκεια αποπληρωμής.

 • Ονομαστική οφειλή: 100.000 ευρώ
 • Διαγραφή 50% οφειλής= 50.000 ευρώ
 • Ποσό προς πληρωμή = 50.000 ευρώ
 • Χρονική διάρκεια 5έτη (60)
 • Μηνιαία Δόση = 833 ευρώ (χωρίς επιδότηση)
 • Μηνιαία Δόση = 417 ευρώ (με επιδότηση 50%)
 • Μηνιαία Δόση = 583 ευρώ (με επιδότηση 30%)

Τα παρακάτω, τρία παραδείγματα, αφορούν τα δάνεια προς τράπεζες. Τα δύο πρώτα, παραδείγματα αναφέρονται σε βραχυχρόνια αποπληρωμή και το τρίτο, σε μακροχρόνια

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

1.Εναλλακτική

Α. Ονομαστική οφειλή: 100.000 ευρώ

 • Αντικειμενική αξία ακινήτου = 70.000 ευρώ
 • Ποσό προς πληρωμή = 70.000 ευρώ
 • Διαγραφή υπολοίπου = 30.000 ευρώ
 • Χρονική διάρκεια 20έτη (240)
 • Επιτόκιο 2%
 • Μηνιαία Δόση = 354 ευρώ (χωρίς επιδότηση)
 • Μηνιαία Δόση = 177 ευρώ (με επιδότηση 50%)
 • Μηνιαία Δόση = 248 ευρώ (με επιδότηση 30%)

Β. Ονομαστική οφειλή: 100.000 ευρώ

 • Αντικειμενική αξία ακινήτου = 70.000 ευρώ
 • Ποσό προς πληρωμή = 70.000 ευρώ
 • Διαγραφή υπολοίπου = 30.000 ευρώ
 • Χρονική διάρκεια 35 έτη (420)
 • Επιτόκιο 2%
 • Μηνιαία Δόση = 232 ευρώ (χωρίς επιδότηση)
 • Μηνιαία Δόση = 116 ευρώ (με επιδότηση 50%)
 • Μηνιαία Δόση = 162 ευρώ (με επιδότηση 30%)

Γ. Ονομαστική οφειλή: 100.000 ευρώ

 • Αντικειμενική αξία ακινήτου = 70.000 ευρώ
 • Ποσό προς πληρωμή = 70.000 ευρώ
 • Διαγραφή υπολοίπου = 30.000 ευρώ
 • Χρονική διάρκεια 10 έτη (120)
 • Επιτόκιο 2%
 • Μηνιαία Δόση = 644 ευρώ (χωρίς επιδότηση)
 • Μηνιαία Δόση = 322 ευρώ (με επιδότηση 50%)
 • Μηνιαία Δόση = 450 ευρώ (με επιδότηση 30%)


Πηγή